Welkom


Net verschenen
30 DAGEN
Wraak en moord in Gent

TRAILEREen professor middeleeuwse geschiedenis wordt op bloederige wijze vermoord. Het team van hoofdinspecteur Frans De Nolf wordt hierdoor zwaar op de proef gesteld.
Een zakenman wordt met de dood bedreigd en vraagt journalist Marc Ackein de zaak te onderzoeken. Is er een link met de vermoorde professor? Ackein en De Nolf gaan ieder op hun manier op onderzoek uit.
Wanneer Marc Ackein zijn jeugdvriendin Sara Vits tegen het lijf loopt, wordt alles nog ingewikkelder. Er volgen nog gruwelijk geŽnsceneerde moorden in Gent, waarbij de
moordenaar steeds driester te werk gaat.
Is de recherche opgewassen tegen de seriemoordenaar?
Kan Ackein de moord op de zakenman verhinderen?
Uiteindelijk leidt het onderzoek naar mensen die niet zijn wie ze lijken.


Volledig herwerkte editie van het eerder in eigen beheer uitgegeven 30 dagen - Waanzinnige moorden in Gent.

Uitgeverij aquaZZ, Arnhem

TE KOOP
 in Standaard Boekhandel Gent Kouter en Gent Sint-Baafs - FNAC Veldstraat 88, Gent -
Krantenwinkel Sydney, Zwijnaardsesteenweg 325, Gent

TE BESTELLEN
bij alle boekhandels en internetshops

Wat men al schrijft over 30 dagen

Peter van Bavel (De Perfecte Buren): Het verhaal loopt als een hogesnelheidstrein en dendert naar een meerkoppige draak die finale heet.


Wat men schreef over KOPIEKAT

Cees van Rhienen (ThrillZone, Lees.bol.com): Toon, kleur en originaliteit maken "KOPIEKAT" tot een waar leesgenot.

Job ter Steege (Leeskost): Wie gesteld is op het neersabelen van het kwaad in een kalme betoogtrant, zal deze misdaadroman met plezier lezen.

Moon Kager (Mustreads or not): Dit boek bevat alle ingrediŽnten voor veel leesplezier, een goed opgebouwde verhaallijn, de juiste karakters en de beeldende schrijfstijl.

Peter van Bavel (De Perfecte Buren): Zijn sterke observatievermogen maken het verhaal een feest om te lezen.

H.J.H. Hessels voor Biblion (Nl): Goede karaktertekening en aardige beschrijving van de couleur locale. Zeer leesbare ontspanningslectuur.

Wat is een thriller?
Volgens Van Dale is een thriller een verhaal, film of toneelstuk om bij de lezer of toeschouwer spanning op te roepen.
Laat ons toch maar even dieper ingaan op de definitie.
Volgens het Letterkundig Lexicon voor de Neerlandistiek (P.J. Verkruijsse et al.) is een thriller een tekst - doorgaans een prozatekst - waarvan de plot draait om een misdrijf waarvan de dreigende verwezenlijking de lezer in constante spanning houdt, mede omdat de lezer weet wie het slachtoffer ervan zal zijn. Het verschil met de detective- of politieroman berust op het feit dat daarin de misdaad die tot opheldering gebracht moet worden reeds heeft plaats gevonden, terwijl in de thriller het misdrijf nog moet plaats vinden en zowel de dader als het slachtoffer doorgaans bekend zijn. In feite zijn deze genres echter niet zo precies meer van elkaar te onderscheiden, omdat ook in de detectiveroman de eerste moord vaak de inleiding vormt tot volgende misdrijven. Het accent is daardoor steeds sterker op het element spanning komen te liggen.
Volgens Wikipedia is een thriller, naast de titel van het album dat Michael Jackson in 1982 heeft ingezongen, een spannend misdaadverhaal waarbij de klemtoon ligt op actie en gevaar. Het onderscheid met een whodunit ligt erin dat de schurk al vůůr de ontknoping bekend is. Het doel is de lezer of kijker voortdurend in spanning te houden. Een thriller kan een roman zijn, een film of een toneelstuk.